KẸP FILE GẤP BA

Kẹp file gấp ba là dạng kẹp file có kích thước tương đương với 3 tờ A4. Kiểu kẹp file này có thể có 2 tai hoặc một tai gài.


Kẹp file gấp ba là dạng kẹp file có kích thước tương đương với 3 tờ A4. Kiểu kẹp file này có thể có 2 tai hoặc một tai gài.SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ