Hướng dẫn lập mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Mẫu phiếu xuất kho– mẫu số 02 – VT được sử dụng để theo dõi một cách chặt chẽ công cụ, vật tư, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp. Nhờ đó có thể làm căn cứ hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và kiểm tra việc tiêu hao vật tư

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Cách lập mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

mẫu phiếu xuất kho trên excel

Góc bên trái của phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị hoặc có đóng dấu của đơn vị đó, bộ phận xuất kho
Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, sản phẩm cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng
Khi lập phiếu xuất kho cần ghi rõ: họ tên người nhận, tên, đơn vị hoặc bộ phận làm việc, số phiếu, ngày tháng năm lập phiếu, lý do xuất kho, xuất tại kho nào…
Cột A, B, C, D ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, mã số và đơn vị tính vật tư, công cụ, hàng hóa…
Cột 1 ghi số lượng vật tư theo yêu cầu xuất kho của người hay bộ phận sử dụng
Cột 2 thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho
Cột 3, 4 kế toán ghi đơn giá và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, hàng hóa…trong đó cột 4 = cột 2 x cột 3
Dòng cộng: ghi tổng số tiền của số vât tư thực tế đã xuất kho
Dòng “ tổng số tiền viết bằng chữ” : ghi chính xác tổng số tiền viết bằng chữ trên phiếu xuất kho
Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh, bộ phận quản lý hoặc bộ phận kho lập thành 3 liên. Sauk hi lập xong người lập phiếu và kế toán trưởng ký và ghi rõ họ tên rồi chuyển cho giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt, giao cho người nhận cầm phiếu và xuống kho lấy vật tư. Sauk hi đã xuất kho thủ kho ghi vào cột 2 của mẫu phiếu xuất kho số lượng thực xuất của từng vật tư, ghi ngày tháng năm xuất kho và cùng với người nhận vật tư ký và ghi rõ họ tên vào phiếu xuất
Liên 1 sẽ được bộ phận lập phiếu giữ
Liên 2 thủ kho sẽ giữ để ghi vào thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán
Liên 3 người nhận vật tư giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng
Trên đây là mẫu in phiếu xuất kho theo thông tư 133, ngoài ra còn có mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200. Bạn quan tâm và có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi để được gửi mẫu phiếu chi tiết qua mail nhé

5/5 - (1 bình chọn)